Cookies, Web Beacons, and Similar Technologies

Viimati muudetud: 24. mai 2018

Kui külastate või kasutate meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või sõnumsidelahendusi, võime ise (või meie teenusepakkujad) kasutada andmete salvestamiseks küpsiseid, veebimajakaid jt sarnaseid tehnoloogiaid teile parema, kiirema ja turvalisema kasutuskogemuse pakkumiseks ning reklaami eesmärkidel.

Selle lehe eesmärk on aidata teil aru saada, kuidas need tehnoloogiad toimivad ning kuidas kasutame neid oma veebisaitidel ning teenustes, rakendustes ja tööriistades. Järgnevalt on toodud kokkuvõte sellest olulisest, mida peaksite teadma selle kohta, kuidas me neid tehnoloogiaid kasutame.

Mis on küpsised, veebimajakad ja sarnased tehnoloogiad?

Nagu enamik veebisaitidest, kasutame ka meie tehnoloogiaid, mis on põhiolemuselt väikesed andmefailid, mis salvestatakse teie arvutisse, tahvelarvutisse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse (edaspidi ühiselt „seade”), mis võimaldab meil koguda teatud andmeid iga kord, kui külastate või kasutate meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, sõnumsidelahendusi või tööriistu.

Meie kasutatavate küpsiste, veebimajakate jt sarnaste tehnoloogiate konkreetsed nimetused ja tüübid võivad aeg-ajalt muutuda. Selleks, et aidata teil paremini aru saada käesolevast poliitikast ja sellest, kuidas me selliseid tehnoloogiaid kasutame, oleme koostanud järgmise piiratud terminoloogia ja definitsioonide loetelu.

Küpsised – väikesed tekstifailid (koosnevad tavaliselt tähtedest ja numbritest), mis salvestatakse teie brauseri või seadme mällu, kui külastate veebisaiti või loete sõnumit. Küpsised võimaldavad veebisaidil konkreetset seadet või brauserit ära tunda. Olemas on mitut liiki küpsiseid.

Seansiküpsised aeguvad brauseriseansi lõpus ning võimaldavad meil jälgida teie tegevusi konkreetse brauseriseansi jooksul. Püsiküpsiseid hoitakse teie seadmes ka brauseriseansside vahel ning need võimaldavad meil hoida meeles teie eelistusi või tegevusi erinevate veebisaitide üleselt. Esimese isiku küpsised salvestab veebisait, mida külastate. Kolmanda isiku küpsised salvestab kolmanda isiku veebisait, mis erineb veebisaidist, mida külastate. Enamikul levinud brauseritest on tööriistad küpsiste keelamiseks või kustutamiseks. Peate seadma eelistused eraldi igas brauseris, mida kasutate ning erinevad brauserid pakuvad erinevaid funktsioone ja valikuid.

Veebimajakad – väikesed graafikafailid (tuntud ka veebilutikate või jälituspikslitena), mida võidakse kasutada meie veebisaitidel, teenustes, rakendustes, sõnumsidelahendustes ja tööriistades, mida kasutatakse tavaliselt koos küpsistega meie kasutajate ja kasutajakäitumise tuvastamiseks.

Sarnased tehnoloogiad – tehnoloogiad, mis salvestavad andmeid teie brauserisse või seadmesse, kasutades kohalikke jagatud objekte või kohalikku mäluruumi, nt Flashi küpsised, HTML5 küpsised jt veebi rakendustarkvara meetodid. Need tehnoloogiad saavad töötada kõigis teie brauserites ning teatud juhtudel ei pruugi teie brauser suuta neid täielikult hallata ning võivad nõuda haldust otse installitud rakendustes või seadmes. Me ei kasuta neid tehnoloogiaid selleks, et salvestada andmeid, mille abil teile sihitult reklaame näidata meie veebisaitidel või mujal.

Võime kasutada termineid „küpsised” ja „sarnased tehnoloogiad” oma poliitikates samas tähenduses, et viidata kõigile tehnoloogiatele, mida võime kasutada andmete salvestamiseks teie brauserisse või seadmesse või neile, mille abil kogume andmeid või mis aitavad teid eelkirjeldatud viisil tuvastada.

Teie valikud ning küpsiste, veebimajakate ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine meie poolt

Teatud funktsioonid, teenused, rakendused ja tööriistad, mida meie veebisaidil pakutakse, on saadaval ainult nende tehnoloogiate kasutamise kaudu. Saate alati need tehnoloogiad blokeerida, kustutada või keelata, kui teie brauser, installitud rakendus või seade seda võimaldab. Kui aga keeldute küpsistest või teistest sarnastest tehnoloogiatest, ei pruugi teil olla võimalik kasutada mõningaid veebisaidi pakutavaid funktsioone, teenuseid, rakendusi või tööriistu. Samuti peate võib-olla sisestama oma salasõna brauseriseansi jooksul sagedamini. Lisateavet selle kohta, kuidas neid tehnoloogiaid blokeerida, kustutada või keelata vt oma brauseri või seadme sätetest.

Üldiselt võimaldavad need tehnoloogiad meie veebisaitidel, teenustel, rakendustel ja tööriistadel salvestada asjaomaseid andmeid teie brauserisse või seadmesse ning hiljem neid andmeid lugeda, et teid meie serverites või sisemistes süsteemides tuvastada. Kui asjakohane, kaitseme oma küpsiseid jt sarnaseid tehnoloogiaid tagamaks, et neid saaks tõlgendada ainult meie ise ja/või meie volitatud teenusepakkujad, määrates selleks neile kordumatu identifikaatori, mille tähendust teame ainult meie. Üheski meie küpsises ega muus sarnases tehnoloogias ei salvestata teie isikuandmeid.

Kõik isikuandmed, mis kogume ja salvestame seoses selliste tehnoloogiate kasutamisega, hangitakse teilt nõusoleku küsimise ja teie teavitamisega. Teie nõusoleku saamiseks anname teile selgelt teada selliste tehnoloogiate kasutamisest ning anname teile võimaluse need tehnoloogiad keelata, nagu kirjeldatud eespool.

Selliste tehnoloogiate kasutamine meie poolt langeb järgmistesse üldistesse kategooriatesse.

Käitamiseks vajalikud. Võime kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, mis on vajalikud meie veebisaitide, teenuste, rakenduste ja tööriistade käitamiseks. See hõlmab tehnoloogiaid, mis võimaldavad teile juurdepääsu meie veebisaitidele, teenustele, rakendustele ja tööriistadel; neid, mis on vajalikud ebatavalise käitumise tuvastamiseks, pettuste ennetamiseks ja turvalisuse tõstmiseks; või need, mis võimaldavad teil kasutada ostukorvi funktsiooni, salvestatud otsingute funktsiooni jt sarnaseid meie funktsioone (nõusolek küpsiste kasutamiseks).

Seotud jõudlusega. Võime kasutada küpsiseid, veebimajakaid jt sarnaseid tehnoloogiad oma veebisaitide, rakenduste, teenuste ja tööriistade jõudluse hindamiseks, sh osana meie analüüsiprotseduuridest, et aidata meil aru saada, kuidas meie külalised meie veebisaite kasutavad, et välja selgitada, kas olete kasutanud meie sõnumsidelahendust, et välja selgitada, kas olete vaadanud üksust või linki, või selleks, et meie veebisaidi sisu, rakendusi, teenuseid või tööriistu paremaks muuta (Google Analytics, TvSquared, AllResponseMedia);

Reklaami või sihtimisega seotud. Võime kasutada esimese või kolmanda isiku küpsiseid ja veebimajakaid selleks, et esitada teile sisu, sh reklaame, mis on seotud teie huvidega, meie veebisaitidel või kolmandate isikute veebisaitidel. See hõlmab selliste tehnoloogiate kasutamist, mis saavad kui kasulikud on teile kuvatud reklaamid ja sisu teile olnud, nt seda, kas olete reklaamil klõpsanud (Facebook, Google Adwords, Hotjar, Microsoft Bing, Taboola, Twitter, PostAffiliatePro / Quality Unit, Zanox);

Funktsionaalsusega seotud. Võime kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad meil pakkuda teile täiustatud funktsionaalsust meie veebisaitide, teenuste, rakenduste ja tööriistade kasutamisel. See võib hõlmata teie tuvastamist, kui meie veebisaitidele sisse logite, või teie eelistuste, huvide või varem vaadatud üksuste jälgimist, et saaksime täiustada meie veebisaitidel kuvatavat sisu.

Kolmandate isikute reklaamiga seotud küpsiste ja veebimajakate kasutamisest loobumiseks vt allpool jaotist „Reklaamivõrgustikud ja -börsid, mida opereerivad volitatud kolmandad isikud”. Kolmandate isikute reklaamiga seotud küpsistest ja veebimajakatest loobumine, nagu kirjeldatud allpool, ei tähenda tingimata seda, et te ei näe meie reklaame kolmandate isikute veebisaitidel, vaid seda, et sellised reklaamid pole teile sihitud kolmandate isikute küpsiste, veebimajakate või seotud tehnoloogiate abil.

Kui soovite loobuda kõigist teist liiki tehnoloogiatest, mida oma veebisaitidel, teenustes, rakendustes või tööriistades kasutame, võite seda teha nende blokeerimise, kustutamise või keelamise teel oma brauseri või seadme sätetes.

Lisateavet küpsiste kustutamise, keelamise või blokeerimise kohta vt veebisaidilt allaboutcookies.org.

Nende tehnoloogiate kasutamine volitatud kolmandast isikust teenusepakkujate poolt

Võime teha koostööd kolmandatest isikutest ettevõtetega (ühiselt tuntud ka kui teenusepakkujad), kes on volitatud salvestama kolmanda isiku küpsiseid, veebimajakaid või sarnaseid tehnoloogiaid, et salvestada meie nõusolekul teavet meie veebisaitidel või teenustes, rakendustes ja tööriistades. Need teenusepakkujad võimaldavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja ohutumat kasutuskogemust.

Need teenusepakkujad võivad kasutada neid tehnoloogiaid, et aidata meil oma sisu ja reklaame esitada ning koostada veebisaidi kohta anonümiseeritud kasutusnäitajaid ja analüüse. Me ei luba ühelgi neist teenusepakkujatest meie veebisaitidel, teenustes, rakendustes või tööriistades teie isikuandmeid koguda teenusepakkuja enda eesmärkidel. Need teenusepakkujad on kohustatud tegutsema kooskõlas meiega sõlmitud konfidentsiaalsuslepingutega ning muude õiguslike piirangutega, mis kehtivad mis tahes isikuandmete kasutamisele või kogumisele nende poolt. Kolmandate isikute küpsistele kehtivad kolmandate isikute privaatsuseeskirjad.

Kui välja arvata erandlik selliste tehnoloogiate kasutamine meie teenusepakkujate või volitatud kolmandate isikute poolt, ei luba me oma veebisaitidel ühegi kolmanda isiku sisul (nt tootelehed, liikmetevaheline suhtlus, erakuulutused, kommentaarid, arvustused jms) sisaldada ega kasutada mingisuguseid küpsiseid, veebimajakaid või sarnaseid tehnoloogiaid jälitamiseks või teie isikuandmete kogumiseks.

Reklaamivõrgustikud ja -börsid, mida opereerivad volitatud kolmandad isikud huvipõhiste reklaamide kuvamiseks

Võime kasutada teile reklaamide kuvamiseks kolmandate isikute (nagu reklaamivõrgustikud ja -börsid) abi. Need kolmandatest isikutest reklaamivõrgustikud ja -börsid võivad kasutada kolmandate isikute küpsiseid, veebimajakaid või sarnaseid tehnoloogiaid, et koguda teavet teie külastuse kohta meie veebisaidile ja teie tegevuse kohta mujal internetis. Nad võivad koguda ka teavet teie seadme identifikaatori, IP-aadressi või reklaamihaagi (IDFA) kohta. Nende kolmandate isikute kogutud andmeid võidakse kasutada selleks, et kuvada teile asjakohasemaid reklaame meie veebisaitidel ja mujal internetis. Kolmandate isikute küpsiseid reguleerivad kolmandate isikute privaatsuseeskirjad.

Lisateavet kolmandate isikute reklaamidega seotud küpsiste ja huvipõhise reklaami kohta ning selle kohta, kuidas neist keelduda ettevõtete puhul, kes järgivad valdkonna isereguleerimise tavasid, leiate allpool veebisaidilt, mis vastab teie elukohariigile.

Teie valikud internetis

Reklaamidest

Jälituskeeld

California õigusaktid nõuavad, et annaksime teile teada, kuidas reageerime veebibrauseri jälituskeelu (ingl Do Not Track – DNT) signaalidele. Kuna hetkel puudub valdkondlik või juriidiline norm DNT-signaalide tunnustamiseks või aktsepteerimiseks, me neile praeguse seisuga ei vasta. Ootame eraelu puutumatuse eest võitleva kogukonna tehtava töö tulemusi otsustamaks, millal selline reageerimine oleks kohane ja milline see peaks olema.